Program INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY

kwota dofinansowania z MKiDN 47000 zł

Program: Infrastruktura domów kultury

nazwa zadania: Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gminie Pilchowice

termin realizacji: 1 marca 2020 – 30 listopada 2020

wartość projektu: 69 056,00 zł,

w tym 47 000,00 zł dotacja MKiDN

22 056,00 zł Gmina Pilchowice i GOK Pilchowice

 

Zadanie polegało na wyposażeniu w brakujący i bardzo potrzebny sprzęt naszą instytucję, który pozwoli w pełni wykorzystać nasze budynki oraz potencjał instruktorów i wolontariuszy. Wyremontowane zostały w ostatnich latach cztery
budynki, jednak dla zwiększenia dostępności do oferty kulturalnej oraz podniesienia jej atrakcyjności potrzebne jest wdrożenie nowoczesnych technologii i niezbędnego wyposażenia.  W celu realizacji ambitnych zadań konieczne jest dokończenie procesu inwestowania w obszarze kultury. Równolegle do inwestycji w sprzęt w obiektach, pragniemy wzmocnić zaplecze materiałowo-techniczne związane z organizacją warsztatów w grupach prowadzonych w naszym ośrodku. Realizacja niniejszego zadania przyczyni się do stworzenia warunków, w których przez wiele najbliższych lat, Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach będzie mógł rozwijać działalność na polu edukacji i animacji kulturalnej.