Zespół

Waldemar Pietrzak

dyrektor GOK

email - dyrektor.gok@pilchowice.pl

Judyta Rams-Groch

zastępca dyrektora GOK

email - zastepca.gok@pilchowice.pl

Katarzyna Liszczyna

główna księgowa

email - ksiegowosc.gok@pilchowice.pl

Monika Kustra-Polak

specjalista ds. animacji kultury

koordynator projektów

email - kultura.gok@pilchowice.pl

Katarzyna Kocela-Bardeli

specjalista ds. animacji kultury

koordynator projektów

email - art.gok@pilchowice.pl

Monika Rogoń

specjalista ds. organizacyjnych, sekretariat

email - gok@pilchowice.pl

Piotr Skorupa

specjalista ds. sportu i rekreacji

email - sport@pilchowice.pl

Aleksandra Kuszka

animator kultury

Małgorzata Szymala

pracownik obsługi

DK Wilcza

Agnieszka Niestrój

pracownik obsługi

DK Żernica

Jolanta Stępień

pracownik obsługi

Sala Damrota 5