Kwartalnik IKiH

Kwartalnik poświęcony historii i kulturze w Gminie Pilchowice. To nowa formuła kwartalnika obecnego w naszej gminie od 2010 roku, wydawanego przez Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom. W nowej formule od 3 kwietnia 2017 wydawcą jest Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach.

Zachęcamy do współtworzenia kwartalnika, poprzez pisanie artykułów, dostarczanie tematów lub ciekawostek.

Gazeta dostępna jest w filiach Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach, Urzędzie Gminy Pilchowice, a także u sołtysów.

Wydanie elektroniczne można oglądać i pobrać ze strony internetowej kwartalnika pod adresem www.historiapilchowice.pl

Firmy zainteresowane reklamą prosimy o kontakt mailowy: redakcja@historiapilchowice.pl lub telefonicznie 32 230 44 99.

Zarządzenie Nr 3  2017 ws regulaminu zamieszczania reklam i ogłoszeń w kwartalniku INFORMACJE HISTORYCZNE I KULTURALNE Z GMINY PILCHOWICE - Zarzadzenie_Nr 3_2017