Pracownia Działań Twórczych

o PDT

Pracownia Działań Twórczych została reaktywowana w 2015 roku z myślą o młodszych mieszkańcach naszej Gminy.

Do dzisiaj w ramach spotkań realizowane są zajęcia plastyczne, podczas których dzieci poznają różne techniki twórcze.

Podczas zajęć każdy tworzy swoje indywidualne prace, zgodnie ze swoją wizją, tempem i potrzebami. Instruktorki pomagają w kwestiach technicznych i w znalezieniu inspiracji, a wytwory plastyczne stają się własnością uczestnika.

W programie warsztatów:

  • zajęcia plastyczne

  • gry i zabawy

  • bajkoterapia (przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Pilchowicach)

sprawy organizacyjne:

Czas trwania zajęć 1,15 – 1,5 godziny

Koszt zajęć 30 zł/ miesiąc (w cenę wliczone są m.in. wszystkie potrzebne materiały, drobne prezenty świąteczne, uroczyste zakończenie zajęć).

Mile widziane obuwie zmienne, w okresie jesienno-zimowym – zmienne obuwie jest obowiązkowe.

Serdecznie zapraszamy!!!

poniedziałki gr.I 15:00-16:15, gr.II 16:30-18:00

czwartki gr. I 15:30-16:45; gr. II 17:00-18:30

wtorki gr. I 15:00-16:15; gr. II 16:30-18:00

Informacje i zapisy pod numerami tel. 503 978 654 lub 32 230 44 99 oraz e-mailowo kultura.gok@pilchowice.pl

Monika Kustra-Polak pomysłodawczyni Pracowni Działań Twórczych

Kiedy powstał pomysł powołania Pracowni Działań Twórczych nikt nie spodziewał się takiego sukcesu, bo z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że Pracownie są flagowym punktem oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach, takim bestsellerem ☺

Zaczynaliśmy kilka lat temu od zwykłych świetlic zlokalizowanych w pilchowickich szkołach. Początkowo na zajęcia przychodziło zaledwie kilka osób, bywały dni, że nie było nikogo. Jednak z czasem, z zajęć na zajęcia, przybywało zainteresowanych. Dzisiaj Pracownie działają w czterech placówkach GOK-u. W Wilczy i w Nieborowicach odbywają się zajęcia dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, w Żernicy i w Pilchowicach uczestnikami są starsze dzieci szkolne.

Co jest naszym mottem? Co sprawia, że Pracownie cieszą się taką popularnością?

Przede wszystkim stawiamy na radosną i twórczą kadrę, która z zamiłowania do dzieci pomaga odkrywać ich talenty i rozwijać potencjał. W ramach spotkań realizowane są zajęcia plastyczne, podczas których dzieci poznają różnorodne techniki twórcze. Powstałe prace, ku ich ogromnej uciesze, stają się ich własnością i z dumą są pokazywane rodzicom i dziadkom.

Jednak zajęcia w Pracowni to nie tylko prace plastyczne, ale także wspólne gry i zabawy, dzięki którym dzieci integrują się i nabywają niezbędne umiejętności społeczne. Uczymy się m.in. skutecznej komunikacji i autoprezentacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów czy nazywania i wyrażania swoich emocji.

Jesteśmy zachwyceni twórczą pracą najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Specjalnie dla nich, w nagrodę za wspólnie spędzony czas,  celebrujemy w czerwcu zakończenie zajęć wspólną wycieczką czy animacjami z drobnymi upominkami.  

Niezmiernie cieszy fakt, że niektórzy byli uczestnicy współpracują z nami  jako wolontariusze, a inni – już pełnoletni – pracują jako wychowawcy podczas letnich i zimowych ferii. Największą wartością dla nas i potwierdzeniem, że idea Pracowni jest strzałem w dziesiątkę – jest radość naszych podopiecznych☺ Ich uśmiech, zaangażowanie, niecierpliwe oczekiwanie na zajęcia, jak i na efekt swojej pracy – są dla nas najlepszą motywacją i ‚energizerem’ do dalszych działań.