#Kuźnia Pomysłów – inicjatywy oddolne w Gminie Pilchowice

o projekcie

Projekt pn. „#Kuźnia Pomysłów- inicjatywy oddolne w Gminie Pilchowice” otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2019.

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest trzecią edycją programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+.

Wcześniejsze edycje to: Dom Kultury+ 2010-2011, Dom Kultury+ Edukacja artystyczna. Dotychczasowe działania w ramach programu przybliżają aktualności, dobre praktyki, publikacje (w tym diagnozy beneficjentów) i dokumenty.

Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Więcej o programie znajdziecie na stronie https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/edycje-programu-dom-kultury-/dom-kultury-inicjatywy-lokalne

RAPORT Z DIAGNOZY #KUŹNIA POMYSŁÓW ZASOBY KULTUROTWÓRCZE W GMINIE PILCHOWICE

O co chodzi? Jak można zrealizować swój pomysł?

 

W ramach projektu odbywały się spotkania badawcze z lokalną społecznością, których efektem będzie raport z diagnozy. Dokument ten będzie bardzo ważnym elementem projektu. Wyniki i wnioski w nim zawarte będą kierunkowskazem do wyboru inicjatyw, które zostaną zrealizowane przez GOK wraz z ich pomysłodawcami w okresie od sierpnia do listopada 2019 r.

 

W wielkim skrócie:

  1. Masz pomysł na kulturę w naszej gminie?
  2. Jego budżet zmieści się w granicach 3000-7000 zł?
  3. Realizacja w okresie sierpień-listopad 2019?
  4. Złóż wniosek z propozycją (będzie wkrótce dostępny na stronie GOK PIlchowice wraz z Regulaminem)
  5. Komisja konkursowa wybierze od 3 do 7 inicjatyw
  6. GOK wraz pomysłodawcom zaplanuje dokładny budżet i harmonogram
  7. Wspólnie go zrealizujemy w okresie od sierpnia do listopada 2019.

 

Nie czekaj! Działaj! Współpracuj!

 

 

WAŻNE DATY !!!

harmonogram projektu:

30.06.2019 – 08.07.2019 – nabór inicjatyw

09.07.2019 – 10.07.2019 – wyłonienie najlepszych inicjatyw

11.07.2019 – 31.07.2019 – stworzenie z Autorami wybranych inicjatyw planu wspólnej realizacji, obejmującego opisy, harmonogram działań, preliminarz wydatków, wskaźniki rezultatów

REGULAMIN NABORU

WYBÓR INICJATYW DO REALIZACJI

9 lipca br. w siedzibie GOK Pilchowice w Wilczy odbyły się obrady Komisji w sprawie naboru inicjatyw w ramach projektu :#Kuźnia pomysłów – inicjatywy oddolne w Gminie Pilchowice.  Zawocowały wyborem czterech pomysłów:

– Heklować każdy może – międzypokoleniowe warsztaty robótek ręcznych
– Na ludowo ślonsko nuta
– Przenośna wystawa starych fotografii
– Quest – śladami historii

Powyższe projekty zgodne są z Regulaminem naboru oraz wnioskami zawartymi w Raporcie z diagnozy. Ostateczne kwoty dofinansowania dla każdego z wybranych pomysłów zostaną ustalone w drodze konsultacji z ich autorami, gdyż wymagają jeszcze pewnego doprecyzowania wydatków i zakresu działań. W najbliższych dniach pracownicy naszej instytucji i autorzy wybranych inicjatyw przygotują wspólnie plan działania, kosztorysy, wskaźniki, plan promocji, który zostanie przedstawiony Narodowemu Centrum Kultury.

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski i serdecznie gratulujemy Autorom wybranych inicjatyw!!!

protokół z wyboru inicjatyw