PROW 2014-2020

Najważniejsze informacje

Wartość projektu: 78.962,11 zł

Wartość przyznanej pomocy: 50.243,00 zł

Wkład własny: 28.719,11 zł

Termin realizacji: do 31 czerwca 2021 r.

o projekcie:

Nasz projekt polega na doposażeniu naszych sal widowiskowych oraz sal zajęć. Zakupiony zostanie m.in. potrzebny sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy, ale także meble i pomoce do zajęć dla dzieci i młodzieży: instrumenty, elektroniczne pianina, sztalugi, gry, sprzęt do animacji. Całość pozwoli na uzupełnienie wyposażenia w naszych obiektach w Wilczy, Żernicy, Nieborowicach i Pilchowicach, dzięki czemu będziemy mogli rozwijać ofertę zajęć i warsztatów, a także widowisk scenicznych, w tym imprez plenerowych.