Idzie nowe… – doposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – trwa metamorfoza pomieszczenia w Domu Kultury w Żernicy. Pracownicy GOK zakasali rękawy, a następnie wynieśli niepotrzebne rzeczy, uporządkowali pomieszczenia, odmalowali ściany, sufity. Przed nami montaż nowych mebli, stołów, rolet okiennych, tablic manipulacyjnych. W ramach projektu zakupiono także m.in. kolorowe dywany, krążki do siedzenia, bujaki, krzesła, chusty i tunele animacyjne, instrumenty muzyczne, które będą służyć lokalnej społeczności, zwłaszcza tej młodszej. Dzięki projektowi udało nam się także doposażyć sale w sprzęt nagłośnieniowy, wytwornice dymu i baniek oraz sprzęt oświetleniowy, a także w dwa cyfrowe pianina.

Pracownicy oraz obiekty Gminnego Ośrodka Kultury z niecierpliwością czekają na możliwości otwarcia się, twórczego działania, koncertowania, a przede wszystkim wspólnych spotkań z lokalną społecznością. Nasze obiekty są miejscami integracji społeczno-kulturalnych, dlatego ich wyposażenie i dostępność są ważnym aspektem w życiu Gminy.