Wielkanocna Procesja Konna – Żernica Nieborowice

1 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny

Zapraszamy na tradycyjną Wielkanocną Procesję Konną do Żernicy i Nieborowic. Procesja wyruszy o godz. 13.30 u podnóża zabytkowego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Żernicy. Przemierzając ulice i drogi polne dotrze do Nieborowic na plac przy przedszkolu i kaplicy pw. św. Jadwigi Śląskiej. Spodziewane przybycie konnego orszaku ok godz. 15.30.
Zachęcamy do udziału jeźdźców (zgłoszenia do Pauliny mail: procesjakonna@gmail.com).
Mieszkańców i Gości zapraszamy na trasę lub na plac przy Przedszkolu w Nieborowicach (ul. Główna 50).
Honorowy patronat wójta gminy – Macieja Gogulli
Organizator: Parafia św. Michała Archanioła w Żernicy
przy wsparciu: Gminy Pilchowice, Sołectw Nieborowice i Żernica, Koła Gospodyń Wiejskich w Żernicy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach.
Będzie można podziwiać konie, jeźdźców i bryczki.

Trasa Procesji