O Tragedii Górnośląskiej z młodzieżą

22 lutego 2023 – Dom Kultury w Żernicy

Dla zachowania pamięci o Tragedii Górnośląskiej bardzo istotne jest to, aby edukować najmłodsze pokolenie. Od wielu lat styczniowym obchodom Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej, towarzyszą akcje i projekty realizowane we współpracy ze szkołami. W tym roku zorganizowana została lekcja historii dla ósmoklasistów w Domu Kultury w Żernicy.
Zaprezentowany został film pt. „TG 1945”, który kilka lat temu zrealizował GOK Pilchowice wraz z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. Po tym wprowadzeniu, wykorzystano scenariusz lekcji przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Ćwiczenia z tekstami źródłowymi  i pracę w grupach poprowadziła pani Wioletta Świerdza, która koordynowała projekt z ramienia żernickiej szkoły.
Młodzież zapoznała się z opracowaniem dra Dariusza Węgrzyna „Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku” i rozpoczęła poszukiwania swoich przodków.
Na koniec lekcji stworzono tablicę skojarzeń, na której uczniowie zapisywali i rysowali słowa klucze, które zapamiętali ze spotkania.
 
Z pewnością lekcje będą rozwijane w kolejnych latach, aby wspomagać utrwalanie pamięci o tamtych wydarzeniach.