Dni Seniora w Gminie Pilchowice

Listopad 2018

Serdecznie zapraszamy seniorów naszej gminy na tradycyjne już spotkania z okazji Dnia Seniora. Jednocześnie prosimy rodziny o zdopingowanie naszych zaproszonych gości, aby zaszczycili nas swoją obecnością oraz o pomoc w dojeździe do lokalu.