11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

Od wielu lat Wilcza gości u siebie gminne obchody Dnia Niepodległości. Zawsze zaczynamy obchody pod pomnikiem na cmentarzu w Wilczy, gdzie delegacje władz składają kwiaty i znicze. Następnie w Kościele pw. św. Mikołaja odprawiana jest msza święta w intencji Ojczyzny. Po części sakralnej udajemy się do Domu Kultury w Wilczy, gdzie odbywa się tzw. część artystyczna. Corocznie bogaty program przedstawiają uczniowie szkoły w Wilczy, a pieśni patriotyczne od lat śpiewają nasze „Wilczanki”, czyli zespół wokalny działający w ramach Koła Gospodyń Wiejskich. Staramy się także włączać poezję, muzykę i inne formy twórcze, aby uczcić należycie święto państwowe.

miejsce: Dom Kultury w Wilczy, ul. Karola Miarki 123