Złóż wniosek na współorganizację wydarzenia kulturalnego na rok 2024

Zapraszamy Państwa do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pilchowicach. Chcemy dobrze zaplanować wydatki na rok 2024. Dlatego potrzebujemy informacji od Państwa jakie wydarzenia chcielibyście realizować w następnym roku. Warto wcześniej podzielić się swoimi planami, abyśmy mogli wydatnie pomóc Państwu w Waszej działalności. Jeśli będziecie Państwo obchodzić jubileusz działalności, planowali wycieczkę, organizować spotkanie, warsztaty itp. to opiszcie to we wniosku.

Na wypełnione formularze czekamy do 10 grudnia 2023 r. Po zebraniu formularzy i ich analizie, poinformujemy o możliwości wsparcia w ramach posiadanych środków finansowych, technicznych i organizacyjnych.

Pamiętaj o podpisaniu wniosku oraz aby dotarł do nas w terminie do 10 grudnia 2023 r. Można go wysłać pocztą, złożyć osobiście lub wysłać skan na adres email: gok@pilchowice.pl

Wydrukowane egzemplarze są dostępne w naszej siedzibie w Wilczy i w filiach.