Złóż wniosek na współorganizację wydarzenia kulturalnego na rok 2020

Zapraszamy Państwa do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pilchowicach. Chcemy dobrze zaplanować wydatki na rok 2020. Dlatego potrzebujemy informacji od Państwa jakie wydarzenia chcielibyście realizować w następnym roku. Warto wcześniej podzielić się swoimi planami, abyśmy mogli wydatnie pomóc Państwu w Waszej działalności. Jeśli będziecie Państwo obchodzić jubileusz działalności, pojechać na wycieczkę, zorganizować spotkanie, warsztaty itp. to opiszcie to we wniosku.

Na wypełnione formularze czekamy do 31 października 2019 r. Po zebraniu formularzy i ich analizie, poinformujemy o możliwości wsparcia w ramach posiadanych środków finansowych, technicznych i organizacyjnych.

Pamiętaj o podpisaniu wniosku oraz aby dotarł do nas w terminie do 31 października 2019 r. Można go wysłać pocztą, złożyć osobiście lub wysłać skan na adres email: gok@pilchowice.pl

Wydrukowane egzemplarze są dostępne w naszej siedzibie w Wilczy i w filiach.

Trwa analiza wniosków

Bardzo dziękujemy za duże zaangażowanie i złożone wnioski. Cieszymy się, że nasze organizacje podjęły się tej formy współpracy. Mamy nadzieje, że tak planowana działalność pozwoli nam na jeszcze lepszą współpracę.

Prosimy o cierpliwość, obecnie musimy dokładnie przeanalizować Państwa pomysły i zaplanować budżet na 2020 rok.