„Kręcimy, ale filmy”

Opis projektu

Tematem przewodnim projektu „Kręcimy, ale filmy!” jest promocja historii Gminy Pilchowice przy wykorzystaniu sztuki filmowej. Uczestnikami będą gimnazjaliści z Gimnazjum w Pilchowicach i Żernicy, miejscowości wchodzących w skład Gminy Pilchowice. Podczas projektu Młodzież w grupach sfilmuje 8 odcinków serii „TAKA HISTORIA”, która tworzona jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Pilchowicach. Każdy odcinek trwa ok. 8 minut i jest spotkaniem z miejscowymi regionalistami, którzy prezentują zapomnianą historię tej ziemi, smaganej wojnami, powstaniami śląskimi, okupacją, wywózkami do ZSRR. Nagrane filmy umieszczane są w Internecie (kanał youtube GOK Pilchowice) i na stronie internetowej Urzędu Gminy i GOKu. Proces tworzenia przez młodzież swoich odcinków będzie poprzedzony warsztatami z profesjonalistami: dźwiękowiec, kamerzysta, dziennikarz. Tak wyposażeni uczestnicy będą mogli samodzielnie zrealizować zdjęcia i zmontować to w logiczną całość. Etap realizacji podzielony jest na dwie części.

W pierwszej 4 grupy po 3 uczestników stworzą zespoły, które spotkają się z regionalistami, którzy będą mieli przygotowane tematy odcinka. Zespoły będą musiały we współpracy z pasjonatami historii sfilmować i zmontować odcinek.

W drugiej części tego etapu już zupełnie samodzielnie będą musieli nakłonić np. babcię, wujka lub inną osobę do rozmowy przed kamerą. Podsumowanie projektu odbędzie się podczas Letniego Kina Plenerowego „Pod Gwiazdami”, imprezy, która gromadzi ok. 400 osób. Zaprezentowany zostanie film zakulisowy, który pokaże jak pracowała młodzież i gotowe odcinki. Wręczymy certyfikaty uczestnikom i podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w realizacji projektu.

Cel projektu

Celem projektu jest poznanie przez młodzież walorów środowiska lokalnego, zdobycie umiejętności nawiązywania nowych kontaktów, pracy zespołowej, skutecznego planowania, zwiększenie wiary we własne siły i możliwości, oraz poznanie słabych i mocnych stron, poprzez wspólne działania projektowe młodzieży, skupione wokół tematyki filmowej i historycznej.

Czas realizacji

od 1 lutego 2017 do 31 sierpnia 2017

Partnerzy

  • Zespół Szkół w Pilchowicach
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy
  • Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom

TAKA HISTORIA

to projekt, który zrodził się w kilku głowach, aby zarejestrować ogrom historii, związanej z terenem Gminy Pilchowice. Każda miejscowość ma swoje niezwykłe historie związane z ludźmi, wydarzeniami, obiektami. Równocześnie wielu mieszkańców gromadzi wiedzę i pamiątki przeszłości. Właśnie dlatego chcemy to wszystko zebrać i upublicznić szerszej społeczności.

Odcinki od 4 do 11 zrealizowano z pilchowicką młodzieżą w ramach projektu "Kręcimy, ale filmy!" realizowanego dzięki programowi grantowemu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnosci i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Każdy może zgłosić nam temat lub osobę do wywiadu. Każdy może także sfilmować swój materiał. Nie ważne czy telefonem czy profesjonalną kamerą. Chodzi przede wszystkim o temat, historię, opowieść.

Zatem zapraszamy na kolejne odcinki oraz do współpracy.

Kontakt: gok@pilchowice.pl

Od stodoły do kościoła (10)

Wąskotorówka, czyli Klajnbanka (8)

Cmentarz Bonifratrów (6)

Stanickie Fakle (4)

Pilchowickie mogiły (2)

Żernicki kościółek (11)

ks. Konstanty Damrot (9)

Dolna Wieś i granica państwowa (7)

Tradycyjne stroje w Żernicy (5)

Losy pałacu Wengerskych (3)

Klamory u Erwina (1)