klauzula RODO dla najemców

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla najemców pomieszczeń

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach z siedzibą w Wilczy ul. Karola Miarki 123, kod pocztowy 44-186 Wilcza, adres e-mail: gok@pilchowice.pl, tel. 503978654.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 b, c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach w celu realizacji zadań związanych z realizacją umowy najmu.

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Sławomir Kuśmirek

adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt tutejszej jednostki.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,

prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe,

usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,

jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,

prawo do cofnięcia zgody.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.