FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnienie niniejszego formularza to niezbędny krok do zarezerwowania sali oraz zawarcia umowy najmu. Macie Państwo także możliwość złożyć niniejszy formularz w sposób papierowy w biurze Gminnego Ośrodka Kultury.


  sali biesiadnejkuchniwyposażenia (zestaw garnków)


  Dom Kultury w Wilczy, ul. Karola Miarki 123Dom Kultury w Żernicy, ul. Szafranka 9Klub Nieborowice, ul. Główna 50
  urodziny (nie wynajmuje się sal na organizację tzw. osiemnastek!)weselestypajubileuszzabawę tanecznązebranieinne


  _____________________________________________

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach z siedzibą w Wilczy, ul. Karola Miarki 123, kod pocztowy 44-189, adres e-mail: gok@pilchowice.pl, tel. 503978654.
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 a RODO w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych.
  Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest:
  Leszek Proszowski
  adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt tutejszej jednostki.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

  Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  _____________________________________________