Konkurs fotograficzny ” Podróże dalekie i bliskie”

30 lipca 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym ” Podróże dalekie i bliskie ” organizowanym przez Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom. Termin składania prac upływa 28 września 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu i wystawa nagrodzonych zdjęć odbędą się w poniedziałek 7 października 2019 r. o godzinie 17.00 w sali Damrota 5 w Pilchowicach.

Przewidziane są dwie kategorie wiekowe:
kategoria I: dzieci w wieku do 16 lat
kategoria II: młodzież i osoby dorosłe
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie mailem na adres annasurdel@o2.pl minimum dwu a maksymalnie czterech zdjęć w formacie JPG,         o dłuższym boku minimum 2800 px. Do maila musi być dołączony skan wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa/wzór załącznik nr 2 do regulaminu/
oraz, dla osób niepełnoletnich, skan zgody rodziców/wzór załącznik nr 1 do regulaminu/.
Dopuszcza się przesłanie pocztą wypełnionych dokumentów.
Szczegóły w regulaminie.

Regulamin konkursu i pliki do pobrania

Regulamin konkursu fotograficznego 2019

Załącznik nr 1. Oświadczenie rodziców z RODO 2019

Załącznik nr 2. Karta uczestnictwa z RODO 2019