Dom Kultury w Wilczy – siedziba GOK Pilchowice ul. Karola Miarki 123 44-189 Wilcza